Sociaal Beleid

Beleid rondom sociale veiligheid

Stichting tot behoud van de Historische Buitenplaats Ockenburgh (SHBO) wil een stichting zijn waar iedereen zich veilig voelt om zich te ontwikkelen en zijn bijdrage te leveren. Er is binnen SHBO geen plek voor grensoverschrijdend gedrag. We hebben een open cultuur waardoor we elkaar durven aan te spreken als iemand zich toch op een grensoverschrijdende manier gedraagt. En als er toch iets misgaat, weten we hoe te handelen.

Het bestuur heeft medio 2023 beleid rondom sociale veiligheid opgesteld en een externe vertrouwenspersoon aangesteld, zodat sociale veiligheid en het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag de gewenste aandacht krijgen.

Het belangrijkste is dat de persoon praat over het ongewenste gedrag, als hij/zij dit ervaart. Wij stimuleren om het gesprek aan te gaan met de betrokkene en als dit niet gaat met iemand binnen de organisatie, zoals de vrijwilligerscoördinator of de teamcoördinator. Indien nodig of gewenst kan de externe vertrouwenspersoon van SHBO de persoon bijstaan.

— Meer info over de vertrouwenspersoon: vind je HIER

— Meer info over het sociaal beleid vind je HIER

— De vrijwilligerscoördinator is: Jolanda Huijberts (info@buitenplaatsockenburgh.nl, 06 2805 0320)

— De externe vertrouwenspersoon is: Johan Zegwaart (johan.zegwaart@gmail.com)

— Verantwoordelijk bestuurslid sociaal beleid: Masja Brouwer (communicatie@bestuur-villaockenburgh.nl).

De kas van Villa Ockenburgh