De stichting

Buitenplaats Ockenburgh is een laagdrempelige, uitnodigende en inspirerende ontmoetingsplek voor velen. De bindingsfactoren zijn: liefde voor deze unieke historische plek in het groen en het duurzame behoud ervan. Activeren en ontwikkelen van jong en oud door een breed scala van activiteiten.

Doneren

Onze missie

B

uitenplaats Ockenburgh wil een laagdrempelige, uitnodigende en inspirerende ontmoetingsplek zijn voor mensen uit de wijde omgeving, ongeacht hun achtergrond.

Wat ons bindt is: liefde voor deze bijzondere plek. Wat we willen bereiken is: op een duurzame manier behouden van deze 17e eeuwse buitenplaats. We willen jong en oud steunen in hun ontwikkeling en activatie, door onder andere vrijwilligerswerk, opleidingsplekken, dagbesteding en een breed scala van culturele activiteiten aan te bieden. We hopen dat door onze acties nog vele generaties kunnen genieten van de bijzondere natuur en de rijke geschiedenis van Ockenburgh.

De kas van Villa Ockenburgh

Historie

B

uitenplaats Ockenburgh, ontstaan in de 17de eeuw, stond vanaf 1996 twintig jaar te koop, zonder dat iemand geïnteresseerd was. In 2012 namen buurtbewoners het heft in eigen hand en gingen aan de slag om het achterstallig onderhoud aan het Rijksmonument en de tuinen aan te pakken. Het burgerinitiatief nam de verantwoordelijkheid en het eigendom van de buitenplaats over van de gemeente Den Haag.

Het gezamenlijke initiatief bleek aanstekelijk te werken. Vrijwilligers en professionals, jong en oud, leerlingen en studenten, de provincie Zuid-Holland en de gemeente Den Haag, vele donateurs en fondsen: allemaal hebben ze zich ingezet om Buitenplaats Ockenburgh een nieuwe toekomst te gunnen. En er met elkaar een succes van te maken.

Donaties vonden plaats in de vorm van geld, kennis en materialen. Een kas werd gedoneerd met zes portacabins, waar een pop-up café in werd gevestigd met een laagdrempelig karakter. Ook werd er een moestuin aangelegd. Sinds de zomer van 2020 is er een nieuwe horeca-partner, die de bezoekers voorziet van lokale heerlijkheden. Bovendien hebben zij ambities om mensen te begeleiden op de participatieladder.

Lees over onze organisatie

Organisatie

D

e Stichting tot behoud van de Historische Buitenplaats Ockenburgh (SHBO) heeft de buitenplaats met opstallen in eigendom. Het is een organisatie waarin zo’n 150 vrijwilligers actief zijn in verschillende groepen. Ze organiseren activiteiten: van technische klussen en tuinonderhoud, de inzet van gastvrouwen tijdens maatschappelijke bijeenkomsten tot presentaties over het burgerinitiatief. Ook organiseren zij vele culturele activiteiten en evenementen. Die variëren van kleinschalige festivals, muziekoptredens, maandelijkse filmavonden en boekpresentaties tot voordrachten over uiteenlopende onderwerpen en een maandelijkse talkshow. Dat alles met als doel om mensen uit de wijde omgeving met elkaar in contact te brengen. En daarmee meer harmonie in de samenleving te creëren.

SHBO heeft een Raad van Toezicht die meekijkt met de plannen en organisatie van de stichting. Ook is er een Adviesraad van vertegenwoordigers van de vrijwilligers afdelingen die hun visie inbrengen tijdens gesprekken met het bestuur en de horeca.