De stichting

Buitenplaats Ockenburgh is een laagdrempelige, uitnodigende en inspirerende ontmoetingsplek voor velen. De bindingsfactoren zijn: liefde voor deze unieke historische plek in het groen en het duurzame behoud ervan. Activeren en ontwikkelen van jong en oud door een breed scala van activiteiten.

Onze missie

B

uitenplaats Ockenburgh wil een laagdrempelige, uitnodigende en inspirerende ontmoetingsplek zijn voor mensen uit de wijde omgeving, ongeacht hun achtergrond.

Wat ons bindt is: liefde voor deze bijzondere plek. Wat we willen bereiken is: op een duurzame manier behouden van deze 17e eeuwse buitenplaats. We willen jong en oud steunen in hun ontwikkeling en activatie, door onder andere vrijwilligerswerk, opleidingsplekken, dagbesteding en een breed scala van culturele activiteiten aan te bieden. We hopen dat door onze acties nog vele generaties kunnen genieten van de bijzondere natuur en de rijke geschiedenis van Ockenburgh.

De kas van Villa Ockenburgh