Stichting tot Behoud van de Historische Buitenplaats Ockenburgh

Wat de Stichting bindt is liefde voor deze bijzondere plek. Wat we willen bereiken is het op een duurzame en passende manier behouden van deze 17de -eeuwse buitenplaats. We steunen jong en oud in hun ontwikkeling en betrokkenheid, door onder andere vrijwilligerswerk, opleidingsplekken, dagbesteding en een breed scala van (culturele) activiteiten aan te bieden. We hopen dat door onze acties nog vele generaties kunnen genieten van de bijzondere natuur en rijke geschiedenis van Ockenburgh.

Algemeen

Stichting tot behoud van de Historische Buitenplaats Ockenburgh

Monsterseweg 4
2553 RL Den Haag

RSIN nummer 8549 28 777

KvK nummer 62713728

Raad van Toezicht

SHBO heeft een Raad van Toezicht die die meekijkt met de plannen en organisatie van de stichting. Op dit moment bestaat de RvT uit de volgende leden:

Boudewijn de Blij (voorzitter)
Paul Beijer
Renzo Deurloo
Marijnke de Jong

Bestuur

Het bestuur van de Stichting bestaat sinds januari 2021 uit de volgende vrijwilligers:

Voorzitter: Karin Zwinkels
Penningmeester: Peter Vorstermans
Secretaris: Nancy Schade
Fondsenwerving: Nienke Smidtman

Gebouwen, Groen en Milieu: Guus Pieters

Statuten

De Statuten van de Stichting zijn op aanvraag beschikbaar.

.

Jaarverslag / Jaarrrekening

ANBI

Stichting tot behoud van de Historische Buitenplaats Ockenburgh heeft vanaf 15 februari 2015 de culturele ANBI-status.
Het standaardformulier voor de publicatieplicht vind u [hier].

De kas van Villa Ockenburgh