Werkgroepen

O
De vrijwilligers op buitenplaats Ockenburgh zijn georganiseerd in een zestal werkgroepen. Momenteel zijn dit:
  • de tuingroep: hierin zitten mensen die de tuin opzetten en onderhouden, maar ook het landschap rondom de gebouwen van de buitenplaats bijhouden; ook worden producten van de tuin aan het restaurant geleverd en op beperkte schaal verkocht (zie impressie moestuin);
  • de klusgroep: deze mensen verrichten allerlei technische en bouwwerkzaamheden rondom de buitenplaats. Zij hebben onder andere belangrijke bijdragen geleverd aan de renovatie van de Villa en de Vleugel daarachter;
  • de gastvrouwengroep: wanneer er activiteiten worden georganiseerd op de buitenplaats zijn zij verantwoordelijk voor het informeren en begeleiden van de bezoekers op onze buitenplaats, en het in goede banen leiden van het geheel;
  • de activiteitengroep Ockademie: deze mensen organiseren culturele activiteiten in en rondom de gebouwen van de buitenplaats. Daarbij gaat het om muziekoptredens, toneelvoorstellingen, lezingen, filmvertoningen, kleine festivals, etcetera;
  • de communicatiegroep: deze is verantwoordelijk voor het informeren en werven van potentiële bezoekers van de buitenplaats. Dit gebeurt door middel van eigen nieuwsbrieven, twee websites, flyers, social media, persberichten, etcetera;
  • de allround groep: dit zijn mensen die breed inzetbaar zijn voor de ondersteuning van andere groepen wanneer dat nodig is.
De kas van Villa Ockenburgh