Wat we doen

B

ij Villa Bijzonder werken we niet alleen op een bijzondere plaats met bijzonder eten, maar ook al onze collega’s zijn bijzonder. Inclusiviteit is voor ons niet bijzonder. Er is plaats voor iedereen. Stichting Villa Bijzonder wil een veilige, inspirerende en inclusieve leeromgeving zijn voor mensen die een steuntje in de rug nodig hebben om hun plek op de arbeidsladder (terug) te vinden. Onder onze doelgroepen behoren met name:

  • Leerlingen van het Voortgezet Speciaal Onderwijs;
  • Kandidaten uit het doelgroepenregister en/of vanuit een (langdurige) uitkeringssituatie zoals WAJONG, bijstand of WW via Den Haag Werkt of UWV;
  • mbo-leerlingen;
  • mensen vanuit de GGZ vanuit Den Haag en Westland (dit betreft voornamelijk arbeidsmatige dagbesteding).
De kas van Villa Ockenburgh