Vrijwilligers

O
nze vrijwilligers zijn mannen en vrouwen die uit vrije wil werkzaamheden verrichten ten behoeve van de buitenplaats Ockenburgh. Zij hebben geen vast dienstverband, en doen deze werkzaamheden onbetaald. De werkzaamheden kunnen heel verschillend van aard zijn, bijvoorbeeld:
  • meehelpen bij het opzetten en onderhouden van de bloemen- en moestuin;
  • technische werkzaamheden uitvoeren ten behoeve van verbetering of onderhoud van de gebouwen;
  • het vormen van het bestuur van de buitenplaats;
  • het werven van fondsen om het beheer en onderhoud van de buitenplaats te bekostigen;
  • gastvrouw of -heer zijn bij op de buitenplaats georganiseerde activiteiten;
  • het organiseren van culturele activiteiten zoals muziekoptredens, filmvertoningen, lezingen, kleine festivals;
  • het verzorgen van nieuwsbrieven en andere vormen van communicatie;
  • andere ondersteunende activiteiten.

De hoeveelheid tijd die iedereen inzet is afhankelijk van ieders mogelijkheden en de hoeveelheid werk die gedaan moet worden. Dit kan uiteenlopen van een paar uur per week tot 40 uur of meer.

De kas van Villa Ockenburgh