Meer dan een restaurant

Villa Ockenburgh is meer dan een restaurant. We willen een ontmoetingsplek zijn voor iedereen in de buurt. Een plek waar mensen op kunnen bouwen. En plek waar we mensen verbinden. We zijn meer dan een restaurant, door:

  • de rustige ligging midden in de natuur, Natura 2000, beschermd natuurgebied;
  • de historische Villa, kas en (moes-)tuinen verbinden bezoekers en leerlingen;
  • de door het SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) toegekende erkenning leerwerkbedrijf;
  • de ambities om zoveel mogelijk mensen naar een passend niveau te begeleiden;
  • te zorgen voor verbinding tussen verschillende doelgroepen en culturen;
  • de samenwerking tussen Stichting Villa Bijzonder en de gemeente Den Haag om samen een kwalitatief hoogstaande kwalificatie te bieden en mensen structureel aan een passende baan te helpen.
De kas van Villa Ockenburgh