P

eter Vorstermans (penningmeester)

Peter is een (deels) gepensioneerde registeraccountant. In die hoedanigheid is hij vanaf september 2018 de penningmeester van onze stichting. En daarmee medeverantwoordelijk voor het behoud van onze doelstellingen, voor het dagelijkse reilen en zeilen van SHBO en het bereiken van die doelstellingen. Hij ziet het als een leuke uitdaging om nauw betrokken te blijven bij onze mooie stichting.