Periodieke Gift

Stichting tot behoud van de Historische Buitenplaats Ockenburgh (SHBO) is een culturele ANBI.

Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI vermenigvuldigen met 1,25 en als gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

U dient de periodieke gift vast te leggen in een overeenkomst die u zelf met de SHBO sluit. De minimumperiode is 5 jaar. U kunt de overeenkomst sluiten zonder notaris.

De benodigde twee (2) formulieren kunt U hier downloaden. Na invulling gaarne opsturen naar:  penningmeester@buitenplaatsockenburgh.nl.

De kas van Villa Ockenburgh