Organisatie

D

e Stichting tot behoud van de Historische Buitenplaats Ockenburgh (SHBO) heeft de buitenplaats met opstallen in eigendom. Het is een organisatie waarin zo’n 150 vrijwilligers actief zijn in verschillende groepen. Ze organiseren activiteiten: van technische klussen en tuinonderhoud, de inzet van gastvrouwen tijdens maatschappelijke bijeenkomsten tot presentaties over het burgerinitiatief. Ook organiseren zij vele culturele activiteiten en evenementen. Die variëren van kleinschalige festivals, muziekoptredens, maandelijkse filmavonden en boekpresentaties tot voordrachten over uiteenlopende onderwerpen en een maandelijkse talkshow. Dat alles met als doel om mensen uit de wijde omgeving met elkaar in contact te brengen. En daarmee meer harmonie in de samenleving te creëren.

SHBO heeft een Raad van Toezicht die meekijkt met de plannen en organisatie van de stichting. Ook is er een Adviesraad van vertegenwoordigers van de vrijwilligers afdelingen die hun visie inbrengen tijdens gesprekken met het bestuur en de horeca.

De kas van Villa Ockenburgh