Onze missie

V

illa Ockenburgh is een laagdrempelige, uitnodigende en inspirerende ontmoetingsplek voor mensen uit de wijde omgeving, ongeacht hun achtergrond.

Wat de Stichting bindt is liefde voor deze bijzondere plek. Wat we willen bereiken is het op een duurzame en passende manier behouden van deze 17de -eeuwse buitenplaats. We steunen jong en oud in hun ontwikkeling en betrokkenheid, door onder andere vrijwilligerswerk, opleidingsplekken, dagbesteding en een breed scala van (culturele) activiteiten aan te bieden. We hopen dat door onze acties nog vele generaties kunnen genieten van de bijzondere natuur en rijke geschiedenis van Ockenburgh.

Vrijwilligers

V

rijwilligers staan aan de basis van ons initiatief. Vele handen maken licht werk! En onze vrijwilligers zijn van alle markten thuis. Of het nu gaat om schoonmaken, klussen, tuinieren, tuinen ontwerpen, krijtborden maken, schilderen, lassen, meubels repareren, compost maken, kassen bouwen, informatie verstrekken, programma’s opstellen, plannen schrijven, rekenen, tekenen of promotiewerk doen. We kunnen niet zonder hun hulp. Het motto van SHBO is dan ook ‘Samen Sterk’. Door de hulp van vele vrijwilligers, studenten en professionals borgen wij de toekomst van de Buitenplaats waarop Villa Ockenburgh.

Onze vrijwilligers hebben geen vast dienstverband. Werkzaamheden zijn dus onbetaald. De hoeveelheid tijd die iedereen inzet is afhankelijk van ieders mogelijkheden en de hoeveelheid werk die gedaan moet worden. Dit kan uiteenlopen van een paar uur per week tot 40 uur of meer.

Werkgroepen

S

HBO is georganiseerd in een zestal werkgroepen. Momenteel zijn dit:

  • De tuingroep: hierin zitten mensen die de tuinen ontwerpen en onderhouden, maar ook het landschap rondom de gebouwen van de buitenplaats bijhouden; ook worden producten van de tuin aan het restaurant geleverd en op beperkte schaal verkocht; (zie impressie moestuin);
  • De klusgroep: deze mensen verrichten allerlei technische en bouwwerkzaamheden rondom de buitenplaats. Zij hebben onder andere belangrijke bijdragen geleverd aan de renovatie van de Villa en de Vleugel daarachter;
  • De gastvrouwengroep: wanneer er activiteiten worden georganiseerd op de buitenplaats zijn zij verantwoordelijk voor het informeren en begeleiden van de bezoekers op onze buitenplaats, en het in goede banen leiden van het geheel;
  • De activiteitengroep; deze mensen organiseren culturele activiteiten in en rondom de gebouwen van de buitenplaats. Daarbij gaat het om muziekoptredens, toneelvoorstellingen, lezingen, filmvertoningen, kleine festivals, en meer;
  • De communicatiegroep: deze is verantwoordelijk voor het informeren en werven van potentiële bezoekers van de buitenplaats. Dit gebeurt door middel van eigen nieuwsbrieven, websites, flyers, Social Media en persberichten;
  • De allround groep: dit zijn mensen die breed inzetbaar zijn voor de ondersteuning van andere groepen wanneer dit nodig is.
De kas van Villa Ockenburgh