Help ons mee

Help ons mee het doel van onze stichting te blijven realiseren: de historische buitenplaats Ockenburgh te behouden als laagdrempelige en inspirerende verbindings- en ontmoetingsplek waarbij we historie behouden, de natuur respecteren, mensen verbinden en voorzien in een duurzame toekomst.

De kas van Villa Ockenburgh