Doneren

Stichting tot behoud van de Historische Buitenplaats Ockenburgh is een culturele algemeen nut beogende instelling (ANBI) en bestaat voor een deel bij de gratie van (periodieke) giften en donaties. Donaties zijn van harte welkom en worden ingezet voor het behoud van de historische buitenplaats als inspirerende verbindingsplek.

Wilt u ons ondersteunen dan kiest u uit een van van de onderstaande donatie mogelijkheden.

Voor meer informatie hierover kunt u mailen naar: penningmeester@buitenplaatsockenburgh.nl