Bestuur

H

et bestuur van Stichting Villa Bijzonder bestaat sinds 2021 uit de volgende leden:

Voorzitter: Wieske Welbedacht
Penningmeester & Secretaris: Kim Parree
Algemeen Bestuurslid: Nico van Dam

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie daadwerkelijk gemaakte kosten.

RSN: 862268813
Beleidsplan:  d.d. 21 mei 2021

Raad van Advies:
Er is een Raad van Advies opgericht die gevraagd en ongevraagd advies geeft aan het bestuur van Stichting Villa Bijzonder. Ook kunnen de leden van de Raad van Advies hun netwerk, kennis en kunde delen met het bestuur van Stichting Villa Bijzonder. Op dit moment bestaat de Raad van Advies uit de volgende leden:

Petra Brekelmans: initiatiefneemster herbestemming Buitenplaats Ockenburgh en voormalig voorzitter Stichting tot Behoud van de Historische Buitenplaats Ockenburgh, sociaal ondernemer, fondsenwerver en adviseur herbestemming.
Brigitte Laukens: directeur ROC Mondriaan School voor Horeca en Facilitaire dienstverlening.
Corné Baldwin: directeur Dutch ’n Decent
Fred Snelderwaard: fiscalist en eigenaar van Koeleman accountants & belastingadviseur.
Corola Jansen: advocaat arbeidsrecht en mediator bij Legal Balance.
Marcel van Heugten, directeur Mobiwerk en Van Heugten Tours

De kas van Villa Ockenburgh